Disclaimer

Ontwikkelingscombinatie Natuurlijk Wonen en Van Mierlo Planontwikkeling B.V. sluiten elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie op deze website. 

De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Ontwikkelingscombinatie Natuulijk Wonen en Van Mierlo Planontwikkeling B.V. worden gewijzigd.