Verwachte start bouw!

Voor er gestart kan worden met de bouwen, dient er te worden voldaan aan een aantal voorwaarden, de zogeheten opschortende voorwaarden.

Het gaat om de volgende opschortende voorwaarden:
- Er dient 70% van de woningen te zijn verkocht;
- De omgevingsvergunning voor de bouw dient onherroepelijk te zijn verklaard;
- Er dient planacceptatie te zijn afgegeven door Woningborg;
- De grond dient in bouwrijpe staat te zijn.

Er is aan alle opschortende voorwaarden voldaan en dat betekent: groen licht om te bouwen!

Naar verwachting start de bouw van de 53 woningen in maart 2020.